ระบบทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (หลักเกณฑ์เดิม) และหมดอายุ วันที่ 18 สิงหาคม 2560

 คำค้นหา
 คัดกรอง
 วันที่
 ถึงวันที่
 ปี พ.ศ.
 
   

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท/ห้าง ลำดับชั้น ปีขึ้นทะเบียน วันขึ้นทะเบียน วันประกาศ ชั้นที่ ลำดับที่ ตรวจสอบขีดความสามารถ
ลิขสิทธิ์ © 2560 ระบบการขึ้นทะเบียนชั้น กรมชลประทาน. สงวนลิขสิทธิ์.
ผู้ดูแลระบบ: อธิวัฒน์ โยอาศรี   084-6380136    athiwatrid@gmail.com
ออกแบบระบบและให้บริการเว็บโฮสติ้ง: Thailand Web Hosting ThaiHost.in.th
 ผู้พัฒนาระบบ: คุณทวีศักดิ์ ไชยวังราช        
LiveZilla Live Chat Software